Misyon ve Vizyonumuz

IMG_3066

Misyonumuz

Beşikten mezar’a kadar ilim düsturunu kendisine en temel ilke edinen eğitim kurumumuz, bu doğrultuda faaliyetler yürütür. Toplumun her kesiminin eğitimini ciddi anlamda önemser. Ahlaklı, ilim ve yüksek kültür sahibi nesillerin yetişmesi yönünde projeler geliştirerek bunları uygular. Yeni nesillerin bilgi ile donanmış olarak yetişmesini en temel gaye olarak görür ve buna göre çalışmalar yürütür. İlimde asıl olanın insanların faydası ve Hakkın rızası olduğuna inanır ve ilmi çalışmaları bu amaca matuf olarak yürütür.

İMANLI ve AHLAKLI bir NESİL için

Vizyonumuz

Her şeyin gelişip değiştiği çağımızda, eğitiminde değişmesi gerektiğine inanarak teknolojinin imkanlarını kullanarak, farklı ve aktif bir eğitim vererek, eğitimde yeni bir marka oluşturmak, veli ve talebelerin eğitime %100 katılımını sağlamak, yaşadığımız topluma uyum ve katkıda bulunmak; insan hakları, barış ve kardeşlik konularını işlemek en temel hedeflerimiz arasındadır.

ogrenciler
İletişim
E-Posta gönder