YOĞUNLAŞTIRILMIŞ KURAN KURSU (Y.K.K)

YKK adından da anlaşılacağı gibi yoğunluğu ve önceliği hızlı bir şekilde Kur’an-ı Kerim öğrenmeye veren bir bölümdür. YKK daha çok hafızlık yapmak isteyen öğrencilere yönelik olup bunun yanı sıra Kur’an-ı Kerim’i kısa bir süre içerisinde öğrenmek isteyenlere de eğitim vermektedir.

YKK eğitimi aynı zamanda Hafızlık öncesi, atılması gereken önemli ve gerekli adımlardan biridir. Bu hazırlık eğitimi, hafızlık için hazırlık konumundadır. Hafızlığa hazırlık ne kadar iyi olursa, ona dayanacak olan hafızlık eğitimi de o kadar sağlıklı ve verimli olacaktır. Hafızlık öncesi eğitimin, iki sene içinde tamamlanması hedeflenmiştir.

Kayıt

YKK bölümüne anasınıfı öğrencileri  ve TE Hazırlık 1. ve 2. sınıf öğrencileri başvurabilir. Ӧğrenci başvurusunu yaptıktan sonra sınıf hocasının görüşleri alınır. Bunun yanında devamsızlık ve ev ödevi takibi gibi konular da göz önünde bulundurulur.

YKK bölümünde sınıflar, öğrencilerin seviyelerine göre ayarlanır ve sınıflar en fazla 9 öğrenciden oluşur. Ӧğrencilerin en az 6, en fazla 8 yaş arası olması gerekmektedir. Yoğunlaştırılmış Kur’an Kursu sınıflarımız, hafızlık bölümü sorumluluğu altındadır. Hafızlık bölümü adayı yavrularımız, hafta içi 4 gün; pazartesi, salı, perşembe ve cuma günleri saat 17.00 ile 19.45 arası toplam 11 saat ders alırlar..

Hedef

YKK bölümünde öğrencinin seviyesi ne olursa olsun harflerle başlanır. Mahreçlerin üzerinde titizlikle durulur. Hazırlık dönemindeki amaç; Kur’an-ı Kerim’i tecvid kurallarına göre, usulüne uygun olarak okuma becerisi kazandırmak, öğrencinin ezber yapma kabiliyetini ve hafızlık sürecine adaptasyonunu sağlamak ve tespit etmektir.

 

Yoğunlaştırılmış Kur’an Kursu döneminde ezberlenmesi gereken sureler;

Hafızlığa Geçiş

Ӧğrenci yeterli seviyeye geldiğinde, hafızlığa devam edecek olan öğrenciler Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuma ve ezber kabiliyetleri de dikkate alınarak, mülakat  komisyonu tarafından seçilirler.

Hafızlık takip komisyonu tarafından Hafızlık Mülakatı yapılır ve başarılı olanlar Hafızlık Eğitimi programına geçiş yapabilirler. Hafızlık takip komisyonu olumsuz olarak nitelendirdiği öğrencinin Yoğunlaştırılmış Kuran Kursu Diploma takdimi sonrasında haftasonu Temel Eğitim bölümüne geçişi sağlanır.

“Ümmetimin en faziletli ibadeti Kur’an-ı Kerim okumaktır”

(Ebu Nuaym)

İletişim
E-Posta gönder