Genel

Yıldız Eğitim Merkezi; ahlak ve edebin ilimden önce geldiğine inanarak, öğrencilerine önce ahlak, sonra ilim öğretmeyi kendisine düstur edinmiştir.

 

İçinde yaşadığımız toplumun kurallarına ters düşmeden, ama kendi gelenek ve göreneklerinden de taviz vermeden, din, dil ve tarih konusunda öğrencilerini bilinçlendirmeyi ve maneviyat şuuru vermeyi hedefler.

 

Eğitimin uzun bir süreç olduğunu göz önünde bulundurarak, kısa mesafedeki başarılara odaklanmak yerine, Ahlaklı, İmanlı, irade sahibi, özgüveni yüksek, müslüman kimliğini bilinçle ve gururla taşıyacak gençler yetiştirmek için çalışır.

 

İslamın kardeşlik emri gereğince, imkanları dahilinde ırk ve dil ayrımı yapmadan islamı öğretmek ve islam kardeşliğini yaymak konusunda çalışmalar yapar.

 

Bütün eğitim çalışmalarını yaparken aynı zamanda planlı ve disiplin kurallarından ödün vermeden, velilerle birlikte bir bütün olarak, öğrencinin fiziksel, duygusal ve ruhsal gelişimini de izleyerek eğitim verir.

Yeni binamızın tanıtımı

İletişim
E-Posta gönder